För en bättre upplevelse, ändra din webbläsare till CHROME, FIREFOX, OPERA eller Internet Explorer.

Villkor för användning avtalet

Välkommen till Join4Biz. Com. Join4Biz tillhandahåller sina tjänster till dig enligt följande Användarvillkor, som kan uppdateras av oss från tid till annan utan föregående meddelande. Genom att komma åt eller använda Join4Biz plattform, inklusive Join4Biz mobila applikationer eller annan information som tillhandahålls eller ägs och drivs som en del av Join4Biz, accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor, liksom andra riktlinjer, sekretesspolicy, regler och ytterligare villkor som hänvisas till på hela webbplatsen.

Ändringar av användaravtalet

Du godkänner och förstår att dessa användarvillkor kan ändras av oss när som helst och vid vilken frekvens som helst utan föregående eller specifikt meddelande till dig, och sådana ändringar kommer att gälla vid Join4Biz publicering av de nya villkoren och / eller vid genomförandet av de nya ändringarna på Join4Biz hemsida. Du godkänner att användarvillkoren ses regelbundet så att du är medveten om ändringar. Din fortsatta användning av Join4Biz Tjänst efter ändringar av våra villkor anger att du accepterar de ändrade användarvillkoren.

Privatliv

At Join4Biz Vi respekterar våra användares integritet och vikten av den information de förmedlar till oss. Du måste läsa och förstå vår fullständiga sekretesspolicy innan du bestämmer dig för att få tillgång till eller använda Join4Biz webbplats eller någon av våra tjänster. Sekretesspolicyen förklarar när och hur din information och innehåll samlas in, används, avslöjas och hur du kan använda Join4Biz att dela information med andra. Genom att använda Join4Biz, samtycker du till insamling och användning av någon av dina uppgifter, data, uttalanden och innehåll som beskrivs i sekretesspolicyen.

Ditt användarinnehåll och delning

Du förstår och godkänner att genom att skapa och publicera innehåll på Join4Biz, du garanterar att du äger alla rättigheter till innehållet och informationen. Mer specifikt ska du vara ensam ansvarig för allt innehåll som du skickar in, email, publicera dem eller göra tillgängligt på Join4Biz. Du är ensam ansvarig för all användning av eller aktiviteter på, Join4Biz av dig och av dem du godkänner eller tillåter att använda, eller ge tillgång till ditt konto / profil från vilken dator, mobil som annan enhet. Du förstår att Join4Biz kontrollerar inte synligheten av ditt innehåll du har rätt och möjlighet att hantera synligheten för något innehåll och hur det delas. För tydlighet, något innehåll som du delar med andra på Join4Biz kan användas av dem eller av Join4Biz. Du är ansvarig för att följa alla lagar som är tillämpliga på innehåll som du skickar in eller använder genom Join4Biz. Din koppling till eller åtkomst till någon annan webbplats, ansökan, destination eller tjänst är på din egen risk. Du förstår att Join4Biz har ingen kontroll över hur information som du tillhandahåller till tredjeparts länkade webbplatser används. Du erkänner också det JOIN4BIZ GÖR INGEN GARANTIER, UTTRYCKADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM DEMOS, INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU MOTTAGAR GENOM WEBBPLATSEN ELLER ANNAN ANNAN PARTNERS WEBBPLATS SOM DU MÅSTE GIVA INFORMATION TILL. Join4Biz är inte ansvarig för offentlig visning eller missbruk av ditt användarinnehåll. Du förstår och erkänner att du kan utsättas för användarinnehåll som är felaktigt, stötande, oanständigt eller anstötligt, och du håller med om att Join4Biz ska inte vara ansvarig för eventuella skador som du påstår ådra sig till följd av sådant användarinnehåll. Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra Join4Biz Användare. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet att övervaka tvister mellan dig och andra användare. Du bekräftar och godkänner att Join4Biz kan behålla eller lagra ditt innehåll och kan även avslöja innehåll om det behövs för att göra det enligt lag eller i god tro att en sådan bevarande, lagring eller avslöjande är rimligt nödvändig. När vi ger oss innehåll eller information eller postar innehåll på Join4Biz, du ger oss en icke-exklusiv, världsomspännande, obegränsad, evig, tilldelningsbar, oåterkallelig, royaltyfri, underlicensierad rätt till upphovsrätt, publicera, förbättra, distribuera, behålla, ta bort, analysera, använda, bearbeta och alla idéer, begrepp, varumärke , publicitet, all information eller innehåll du tillhandahåller Join4Biz, men inte begränsat till, några databasrättigheter du har i innehållet, på något sätt känt nu eller i framtiden utan ytterligare samtycke, meddelande och / eller ersättning till dig eller till tredje part. Du har inte rätt till någon ersättning eller ersättning av något slag från Join4Biz under några omständigheter. Genom att skicka in innehåll till oss samtycker du till insamling och användning av all information, data, uttalanden och innehåll och du gör det frivilligt på egen risk för förlust.

Användning och utförande av service

Du godkänner, representerar, garanterar och garanterar att du kommer att använda Join4Biz endast för lagliga ändamål och du kommer att följa alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter för att få tillgång till och använda Join4Biz. Du kommer omedelbart att meddela oss om du lär dig av eller misstänker ett säkerhetsbrott eller någon olaglig aktivitet i samband med Join4Biz.

Vid användning Join4Biz, accepterar du att

 • Följ och följ alla tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsade till, lagar om privatliv, lokala, statliga, nationella eller internationella eller utländska lagar, regler och föreskrifter.
 • Behandla varandra med respekt. Det finns en riktig person bakom varje namn;
 • Inte trakassera, förolämpa, skämma över eller missbruka andra medlemmar.
 • Har särskilda tvister om information, innehåll och / eller feedback som behandlas på ett privat sätt genom att begära hjälp av Join4Biz, om nödvändigt;
 • Publicera inte offentligt någon annan persons privata uppgifter utan sitt uttryckliga samtycke (till exempel: e-post, samtal, brev, telefonnummer, adresser eller fullständiga namn);
 • Ge endast recensioner och innehåll som du anser vara sanna och inte avsiktligt ge falsk eller vilseledande information.

Vid användning Join4Biz, godkänner du att du inte ska skicka, överföra, ladda upp, ladda ner, maila, distribuera eller på annat sätt överföra material eller något innehåll eller information på ett sätt som:

 • Kränker eller gör intrång på något sätt på andras rättigheter eller som är: olagligt, hotfullt, förfölja, inkräktande på privatlivet eller publicitet rättigheter försämras, nedsättande, förtalar, defrauds, vulgärt, obscent, kränkande, profant, oanständigt, inflammatoriska, ärekränkande, utsätts för eller hotar en individ eller grupp av någon anledning
 • Är olaglig, hatlig eller rasistisk, etniskt eller på annat sätt anstötlig eller invasiv mot andras rättigheter, inklusive men inte begränsat till kändisrättens rättigheter, integritet och immateriella rättigheter.
 • Skadar eller stör eller skapa en risk för skada, känslomässigt lidande, död, förlust, skada, försök att imitera eller är hatiskt mot en individ eller grupp eller egendom av någon anledning;
 • Är pornografisk eller uttrycklig i naturen
 • Skadar minderåriga på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, uppladdning av innehåll som bryter mot lagar om barnpornografi, lagar om sexuellt utnyttjande av barn och lagar som förbjuder avbildningar av minderåriga som är föremål för sexuellt beteende.
 • Delar innehåll eller uppgifter som är olagliga och du har inte rätt att göra tillgängligt enligt någon lag
 • Är falsk, vilseledande, vilseledande, bedräglig eller utgör bete och byte.
 • Samlar innehåll eller information eller lagrar data om användare för något ändamål
 • Skapar falska användarkonton eller bedrägliga företeelser
 • Impersonera, imitera eller låtsas vara någon person eller enhet eller falskt statligt eller på annat sätt; förvränga din anslutning till en person eller en enhet vid användning Join4Biz;
 • Godkänner eller tillåter någon annan att komma åt och / eller använda din Registreringsinformation, eller få tillgång till, besöka och / eller använda Join4Biz genom att använda ditt konto / profil och / eller registreringsinformation;
 • Engagerar, skapar eller skickar allt som representerar eller innehåller kedjebrev, pyramidspel eller reklam som du är förbjuden enligt lag från att skicka;
 • Överför virus eller någon annan kod, filer eller program som är avsedda att avbryta, förstöra eller försöka få obehörig åtkomst till Join4Biz system eller engagera sig i någon aktivitet som stör prestanda eller försämrar funktionaliteten hos Join4Biz;
 • Försök att komma åt, manipulera med eller använda icke-offentliga områden av Join4Biz. Obehöriga personer som försöker komma åt dessa områden på webbplatsen kan bli föremål för åtal.
 • Uppladdningar, e-postmeddelanden, inlägg eller delar innehåll eller information eller på annat sätt sänder innehåll som skulle utgöra eller uppmuntra ett brott, olaglig verksamhet eller bryta mot någon parts rättigheter.
 • användningar av Join4Bizavsiktligt eller oavsiktligt, att bryta mot vår policy eller någon tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell eller utländsk lag, regler och föreskrifter.
1 2 3
Topp